Välj en sida

Planeringen av Gesterbytorget börjar

Gesterbytorgets saneringsplanering håller på att inledas. Målet är att området ska bli ett torgaktigt trivsamt vistelseområde. Belysningen och dagvattnen på området beaktas också i planeringen. Planerare för projektet är FCG Finnish Consulting Group Oy. Ytterligare...

Överfartsbron i Masaby stängs

Kyrkslätts kommuns kommunaltekniska tjänster beklagar olägenheterna som stängningen av överfartsbron för gång- och cykeltrafik i Masaby förorsakar. Bron har stängts tillsvidare på grund av saneringsarbetena på Sundsvägen. Längs Sundsvägen byggs en stödmur som...