Välj en sida
Framsidan / Småbarnspedagogik och utbildning / Småbarnspedagogik och förskoleundervisning / Information om småbarnspedagogik och förskoleundervisning / Välmående / Utredning av behov av stöd
kirkkonummi

Utredning av behov av stöd

Den högklassiga pedagogiken inom småbarnspedagogiken stöder redan i sig barnets uppväxt och utveckling. Ibland behöver barnet ändå mer stöd. Man kan diskutera behovet av stöd redan innan barnet börjar i småbarnspedagogiken eller när barnet redan deltar i småbarnspedagogiken.

När du söker plats inom småbarnspedagogik för ditt barn

Om du är orolig över barnets uppväxt, utveckling eller lärande kan du vara i kontakt med servicehandledaren inom småbarnspedagogik (finsk småbarnspedagogik) eller daghemsföreståndaren (svensk småbarnspedagogik), när du söker plats inom småbarnspedagogik för ditt barn. Anteckna ditt barns behov av stöd även i ansökan till småbarnspedagogik.

Då servicehandledaren eller daghemsföreståndaren har fått kännedom om barnets behov av stöd, är hen i kontakt med specialläraren inom småbarnspedagogik, som kommer överens med er om ett besök. Syftet med besöket är att diskutera ditt barns styrkor och konkreta behov av stöd med dig. Utifrån de uppgifter som vi får ordnar vi stöd för barnet i närdaghemmet enligt hens behov.

När ditt barn redan deltar i småbarnspedagogik

Om ditt barn redan deltar i småbarnspedagogik och du blir orolig över saker som gäller ditt barns utveckling eller lärande, kontakta genast läraren inom småbarnspedagogik för ditt barns grupp eller specialläraren inom småbarnspedagogik i daghemmet. Oron kan väckas även i samband med rådgivningsbesök eller av personalen i ditt barns grupp. 

Det är viktigt att ditt barns behov av stöd identifieras så tidigt som möjligt och att vi kan diskutera saken tillsammans. På så sätt kan vi bäst ordna det stöd som ert barn behöver.

Ytterligare information:

Finsk småbarnspedagogik

Stina Simonsson-Raijas
specialsakkunnig inom stöd för växande och lärande

stina.simonsson-raijas@kirkkonummi.fi
tfn 050 577 4991

Svensk småbarnspedagogik

Ellen Engdal-Dannbäck

Chef för småbarnspedagogik

ellen.engdal-dannback@kirkkonummi.fi

tfn 0400 807631