Välj en sida
Framsidan / Boende och miljö / Markanvändning och trafik / Kartor och geoinformation / Numeriska kartmaterial
kirkkonummi

Numeriska kartmaterial

Tomt- och geoinformationstjänsterna tillverker, uppdaterar och försäljar kommuns olika kart- och geoinformationsmaterial.

Du kan beställa numeriska kart- (dwg) och flygfotomaterial från Kyrkslätts karbutik eller med e-blankett.

Priserna på materialet finns i resultatområdet markanvändnings prislista.

Du kan också ladda kartor i pdf-format i kommunens karttjänst

Numeriska kartmaterial är bl.a. planeringens baskarta, guide-, plan-, ledningskarta och olika temakartor. Annan geoinformationsmaterial är bl.a. fixpunktsmaterial, luftbilder och laserskanning höjdpunktdata.

Kyrkslätts kommuns geoinformationsystem använder huvudstadsregionens gemensamma riksomfattande ETRS-GK25–plankoordinatsystem och N2000-höjdkoordinatsystemet, därför har allt geoinformationmaterial ovanstående koordinatsystemet.

Kontakt:

Markku Korhonen
040 757 8878
Kaisa Karhu
040 126 9252