Välj en sida
Framsidan / Småbarnspedagogik och utbildning / Småbarnspedagogik och förskoleundervisning / Invånarparker
kirkkonummi

Invånarparker

I Kyrkslätt finns tre invånarparker: Veikkosvinden i Veikkola, Släntgården i Masaby och Fyyri  i centrum. I invånarparkerna ordnas öppen småbarnspedagogisk verksamhet för barn under skolåldern som vårdas hemma samt för familjer.

Invånarparkerna är öppna och avgiftsfria mötesplatser för barnfamiljer dit barn och vårdnadshavare är välkomna att enligt egen tidtabell fördriva tid och träffa andra familjer. I invånarparkerna ordnas också gemensam ledd verksamhet för familjer. Barnen deltar i invånarparkverksamheten tillsammans med en vårdnadshavare eller annan vuxen.  I invånarparkerna får du också information om områdets övriga barnfamiljsaktörer.

Den öppna verksamheten inom småbarnspedagogik styrs av Kyrkslätts plan för småbarnspedagogik. Verksamheten planeras, genomförs och utvärderas tillsammans med kunderna. Barnens och föräldrarnas önskemål, behov och idéer har stor betydelse för hur den öppna småbarnspedagogiska verksamheten utvecklas.

Information om invånarparkernas veckoprogram finns på Instagram @kirkkonummenasukaspuistot och på invånarparkernas egna Facebook-sidor.

Chef för den öppna
småbarnspedagogiken:

Hanna Leivo
040 126 9662