Välj en sida
Framsidan / Kommunen / Information om Kyrkslätt / Info om kommunen / Bostadsområdena i Kyrkslätt
kirkkonummi

Bostadsområdena i Kyrkslätt

Kyrkslätt är en bra plats att bo på! Den mångsidiga och livskraftiga kommunen i västra Nyland erbjuder vackra landskap och högklassiga tjänster för både invånarnas och företagarnas behov.

Kommunen har över 40 000 invånare, av vilka ca 16 % är svenskspråkiga. I Kyrkslätt finns landsbygdsmiljö, närhet till havet och vacker natur samt goda hobbymöjligheter.

Läge och förbindelser

Kyrkslätts kommun ligger invid huvudstadsregionen. Avståndet till Helsingfors är ca 20 km och från centrum 30 km. Grannkommunerna är Esbo i öster och Sjundeå i väster. Kommunen har en havsgräns med Ingå i sydväst och gränsar i norr till Vichtis.

Kustbanan mellan Helsingfors och Åbo går genom de centrala områdena i kommunen. Närtågsresan till Helsingfors tar bara ca en halvtimme. Kyrkslätt hör till Helsingforsregionens trafiks (HRT) område. Stamväg 51 (Helsingfors-Hangö) korsar kommunen i söder, E18 (Åbovägen) går via norra Kyrkslätt och Ring III:s västra del slutar i Kyrkslätt.

Till Helsingfors-Vanda flygplats är det ca 40 km.

Läs mera