Välj en sida

Aktuellt

Kyrkslätt-INFO stöder integrationen

Andelen Kyrkslättsbor med främmande modersmål är för närvarande 12,1 %. I själva verket är andelen kommuninvånare med främmande modersmål ännu...

Arbetena pågår för att ta i bruk skridskoplanerna och skidspåren

Arbetena för att ta i bruk skridskoplanerna och skidspåren pågår och de fortsätter i enlighet med rådande väderförhållanden. Vi hoppas på mer snö och köld, så att spåren och isarna kan betjäna kommuninvånarna. De ivrigaste skidåkarna har redan testat spårnätet, men på...

Självständighetsdagens medborgarfest i Kyrkslätt 6.12.2023

Självständighetsdagens medborgarfest i Kyrkslätt 6.12.2023 I Kyrkslätt firas självständighetsdagen traditionsenligt onsdag 6.12.2023. Dagen börjar med kransnedläggning vid hjältegravarna kl. 11.30 och fortsätter i St. Mikaels kyrka i Kyrkslätt med en tvåspråkig...

Kunderna nöjda även med den svenskspråkiga småbarnspedagogiken

Svenska nämnden för fostran och utbildning sammanträdde tisdag 28.11 och behandlade bland annat resultaten av kundenkäten inom svensk småbarnspedagogik. Vid sammanträdet presenterades även pågående projekt med extern finansiering inom den svenska småbarnspedagogiken...