Välj en sida

Påverka kommunens nya varumärke

Kommunens varumärke förnyas tillsammans. Delta senast 31.7!

Kom och diskutera till Delaktighetsdialogerna

Vill du att din hemkommun är trivsam och trygg? Saknar du mer möjligheter till tillgänglig rörlighet, fler mötesplatser, gemensamma aktiviteter eller något annat?

Aktuellt

Byggande av en tillfällig gång- och cykelbro i Masaby

I anslutning till Microsofts installationsentreprenad av 400 kV jordkabel bygger Destia en tillfällig gångbro i Masaby (Masalanreitti). Bron är i bruk i cirka en vecka, varefter trafiken återgår till det normala. Bron tas i bruk tisdag 23.7. Den tillfälliga bron är i...

Arbetsolycka med dödlig utgång i Kyrkslätt

På måndagsmorgonen den 15 juli vid klockan åtta inträffade en arbetsolycka i Kyrkslätt som resulterade i att en person avled. En dödsorsaksutredning kommer att genomföras. Olycksplatsen är ett terrängområde nära en väg i Kyrkslätt, i korsningen mellan...

Reparation av ytkonstruktionen på Åängsvägens bro inleds

Ytkonstruktionen på Åängsvägens bro repareras. Arbetet börjar 8.7.2024. Under entreprenaden kommer det att finnas tillfälliga trafikarrangemang på området vilka inverkar på fordons- och gång- och cykeltrafiken. Vi önskar att de som rör sig på vägen och området är...