Välj en sida
kirkkonummi

Centrums idrottspark

Situation: Lagakraftvunnen (4.2.2022)

Planförändringen som ligger i Kyrkslätts affärscentrum gäller förutom idrottsparken även den planerade platsen för den nya gymnasiebyggnaden som ligger bredvid kyrkan och Prostparken samt bostadskvarter väster om Gesterbyvägen, på vilka det ligger även byggnader som ska skyddas. Planen för bostadskvarter uppdateras bl.a. med avseende på  planbeteckningar. Området gränsar sig i norr till området för den kommande välfärdscentralen, Kyrkotorget, biblioteket och Prostparken i väst. Vid Gamla kustvägen i syd och vid Jolkbyån i öst.


Godkännande av detaljplanen:

Godkännande av detaljplanen enligt MBL 52 §
Kommunfullmäktige 13.12.2021 § 130
Kommunstyrelsen 22.11.2021 § 518
Samhällstekniska nämnden 28.10.2021 § 141

31.3.2022 I enlighet med § 51 i förvaltningslagen har vägnamnet i planen korrigerats till Stadioninkuja
karta 3465

4.2.2022 Lagakrafvunnen karta 3458


Förslagsskede:

Detaljplanen för idrottsparken i centrum (projekt 11405), framläggning av detaljplaneförslaget enligt MBL 65 § och MBF 27 §
Kommunstyrelsen 9.9.2019 (§ 277)
Samhällstekniska nämnden 22.08.2019 (§ 13)

Förslaget framlagt 30.9. – 1.11.2019:
Plankarta 3384
Detaljplanebeskrivning


Inledningsskede:

Projektets program för deltagande och bedömning (PDB) behandlades i samhällstekniska nämnden 14.12.2017 (§ 75)


Planläggarens kontaktinformation:

Tero Luomajärvi

fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

tfn 040 846 5657