Välj en sida
kirkkonummi

Intensifierad undervisning

Läropliktiga kan söka till intensifierad undervisning som kan utgöras av till exempel språk, naturvetenskaper, musik, bildkonst eller idrott.

I fyra grundskolor i Kyrkslätt ordnas intensifierad undervisning där ett eller flera läroämnen betonas. Betoningar är musik, svenska språket, matematisk-naturvetenskapliga (LUMA) ämnen samt data- och kommunikationsteknik (virtualklasser). Då elever antas till klasser som följer en läroplan för intensifierad undervisning, tillämpas ett test som mäter elevernas lämplighet för dessa ämnen (undantag är språkbadsklassen). Kyrkslätts kommun ersätter inte kostnaderna för elevernas skolresor då eleven går i en annan skola än den egna närskolan på ansökan av vårdnadshavaren. För alla elever som valts till klasser med intensifierade undervisning i Kyrkslätt gäller samma kriterium: valet är bindande, och en elev som valts till en sådan klass kan därefter inte söka till en annan kommuns intensifierade undervisning. Till de intensifierade klasserna ordnas ingen kompletteringsansökan.

 

Förhållanden

Till intensifierade studier ansöks med inträdesprov och lämplighetstest.