Välj en sida
Framsidan / Boende och miljö / Markanvändning och trafik / Gator och vägar / Byggande / Byggandets skeden
kirkkonummi

Byggandets skeden

Kommunen låter bygga gatuplaneringsobjekt. Entreprenaderna konkurrensutsätts offentligt i systemet för konkurrensutsättning Cloudia och publiceras i HILMA-annonseringskanalen. I alla kommunala upphandlingar iakttas lagen om offentlig upphandling. Den av kommunaltekniska nämnden årligen godkända dispositionsplanen styr byggandet.

Byggandetsskede