Välj en sida
kirkkonummi

Klimatinformation för invånarna

Koldioxidavtryck

 • Livsstilstestet, som utvecklats av Sitra, hjälper dig att identifiera varifrån dina mest betydande utsläpp härstammar och hur du kan minska dem.
 • För att räkna koldioxidavtrycket i vardagen kan du också utnyttja den mer detaljerade räknaren Klimatdieten, som utvecklats av Finlands miljöcentral.
 • Det är lätt att ta reda på koldioxidavtrycket av en matportion med hjälp av Unilevers CO2-räknare (bara på finska). 
 • Ställ dina utsläpp i proportion till lättfattliga vardagliga saker med hjälp av CO2-konverteraren.

Rådgivning & finansiering

 • Regionala energirådgivare ger opartisk och avgiftsfri energirådgivning i alla frågor som gäller energi i vardagen. Energirådgivningen koordineras av Motiva, och i Nyland erbjuder Ramboll rådgivning. Du når energirådgivarna på Facebook eller per e-postenergianeuvonta@ramboll.fi
 • Energirådgivningens telefonnummer är 044 901 6341. Telefonjouren är tisdagar 9–12. Vi återkommer så snabbt vi kan till obesvarade samtal.

Boende och byggande

 • Det lönar sig att byta ut oljeuppvärmningen mot ett värmesystem som baserar sig på förnybar energi. Jämför olika uppvärmningsformer, de totala kostnaderna och deras lämplighet med hjälp av jämförelseverktyget (bara på finska) från Motiva.
 • Den lättaste klimatgärningen i vardagen är att köpa el som producerats med förnybara energikällor. Du känner igen elleverantörer som uppfyller hållbarhetskriterierna på märket EKOenergi.
 • Bli småproducent av el med hjälp av solpaneler. Solenergi är en helt förnybar, luktfri, ljudlös och utsläppsfri energiproduktionsform och kräver knappt någon service. Mer information på webbplatsen Aurinkosähköä kotiin (bara på finska)
 • Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet ARA beviljar åren 2020–2022 energibidrag till reparationsprojekt som förbättrar energieffektiviteten i bostadsbyggnader. Bidrag kan sökas av personer som äger en bostadsbyggnad, husbolag och ARA-samfund. Bidragsansökningarna behandlas i den ordning som de kommer in. 
 • NTM-centralen beviljar bidrag till dem som avstår från oljeuppvärmning. Bidrag kan sökas så länge som de anslag som anvisats till dem räcker till. 
 • Du kan också söka hushållsavdrag för energirenovering av hemmet.

Trafik och turism