Välj en sida
kirkkonummi

Festberget och Tollsbacken

Tillträdessyner av gatuområden på Festbergets och Tollsbackens detaljplaneområden

Enligt 95 § i markanvändnings- och bygglagen får kommunen ta ett gatuområde i sin besittning när det börjar bebyggas eller annars behöver användas och en fastighetsförrättning i syfte att avskilja området har anhängiggjorts. Kommunen har ansökt om fastighetsförrättning och besittningstagandet av gatuområdet kan inledas.

Området som tas i besittning utmärks innan tillträdessynen med pålar i terrängen. Kommunen ordnar två tillträdessyner på området.

Den första tillträdessynen 11.5.2023

Tidpunkt: torsdag 11.5.2023 kl 9.00

Plats: Gamla kommunhuset, Gamla Sjukhusvägen 5, Kyrkslätt

Gatuområdet som tas i besittning omfattar Doktorsplatsen, Gamla Sjukhusvägen, Gamla Hindersbyvägen, Skräddar Bäckströms gränd, Bisarvägen, Ljunghedastigen, Månskensstigen, Åminnevägen, Fiolbyggarvägen och Fiolbyggargränden. Vid synen går man igenom och katalogiserar konstruktionerna och växtligheten som ska tas bort före byggandet av gatan. Se bifogade kartor över gatuområdena som tas i besittning.

Den andra tillträdessynen 12.5.2023

Tidpunkt: fredag 12.5.2023 kl 9.00

Plats: Hindersby bollplanens södra kortsida, Gamla Hindersbyvägen, Kyrkslätt

Gatuområdet som tas i besittning omfattar Gamla Hindersbyvägen, Axbodastigen, Axbodavägen, Edjas backe, Tollsbacken, Tollssvängen och Mossberget. Vid synen går man igenom och katalogiserar konstruktionerna och växtligheten som ska tas bort före byggandet av gatan. Se bifogade kartor över gatuområdena som tas i besittning.