Välj en sida
kirkkonummi

Personer i arbetslivet

GRUPPER MED TERMINSAVGIFT 26.8–15.12.2024

PRIS

VATTENGYMNASTIK: vårtermin 40,40 € / termin + simhallens inträdesavgift

ANMÄLAN

www.kuntapalvelut.fi/kirkkonummi

Måndag

13.00 – 13.45   TULES-VATTENGYMPA (181), nivå 3 (terapibassängen, VIP-utrymmet)

Tisdag

11.00 – 11.45  UPPFRISKANDE VATTENMOTION FÖR VUXNA MED UTVECKLINGSSTÖRNING (185), nivå 2–3 (terapibassängen, VIP-utrymmet)

18.30 – 19.15   VATTENTRÄNING I LÄTT TAKT (110), nivå 2-3 (stora bassängen, grunda delen)

19.30 – 20.15   VATTENTRÄNING (111), nivå 1 (stora bassängen, grunda delen)

Onsdag

11.15 – 12.00 VATTENGYMPA FÖR RÖRELSEHINDRADE (187), nivå 3–4 (terapibassängen, VIP-utrymmet)

17.15 – 18.00 TULES-VATTENGYMPA (155), nivå 3 (terapibassängen, VIP-utrymmet)

Torsdag

12.30 – 13.15   NEURO-VATTENGYMPA (188), nivå 3- 4 (terapibassängen, VIP-utrymmet)

14.00 – 15.00   HÅLLIGÅNG FÖR VUXNA MED UTVECKLINGSSTÖRNING (189), nivå 2–3 (simhallen, nedre salen / utomhus)

18.30 – 19.15   VATTENTRÄNING (116), nivå 1 (stora bassängen, grunda delen)

19.30 – 20.05 VATTENTRAMPOLIN (117), nivå 1 (stora bassängen, grunda delen)

Lördag

10.30 – 11.15 VATTENTRÄNING (121), nivå 1 (stora bassängen, grunda delen)

11.30 – 12.05 VATTENTRAMPOLIN (122), nivå 1 (stora bassängen, grunda delen)

Söndag

10.30 – 11.15 VATTENTRÄNING I  DJUPT VATTEN (123), nivå 1 (stora bassängen, djupa delen)

11.30 – 12.05 AQUAHIIT (124), nivå 1 (stora bassängen, grunda delen)

Timbeskrivningar

Anmälan

Nivåer
Välj den nivå som motsvarar din kondition just nu.

Nivå 1: Motion avsedd för dem med god kondition.
Nivå 2: För dem som motionerat i någon mån, lite lugnare motion än nivå 1.
Nivå 3: Försvagad funktionsförmåga, anpassad motion.
Nivå 4: Betydande begränsningar i funktionsförmågan. Timmen har långsamt tempo. Egen assistent i bassängen rekommenderas.

Om du behöver hjälp med att välja rätt gruppnivå, kan du vid behov ringa följande nummer.
Hälsoidrottsinstruktör Johanna Tyrvänen tfn 040 561 2203
Idrottsinstruktör för specialgrupper tfn Bea Söderholm 040 563 4317