Välj en sida
Framsidan / Arbete och företagande / Aktuellt / AN2025-reformen
kirkkonummi

AN2025-reformen

Allmänt om AN2025-reformen

Organiseringsansvaret för offentlig arbetskraftsservice övergår från arbets- och näringsbyråerna till kommunerna 1.1.2025. Statsrådet har utfärdat en lag om ordnande av arbetskraftsservice (L 380/2023). I och med reformen överförs från och med början av år 2025 från staten till kommunerna ca 100 olika tjänster och uppgifter från AN-byråerna, NTM-centralerna och utvecklings- och förvaltningscentret (UF-centret).

Vi tar gärna emot era idéer gällande beredningen via denna länk!

Kyrkslätts, Vichtis och Sjundeå sysselsättningsområde under beredning

Kommuner vars arbetskraft uppgår till minst 20 000 personer kan själva ordna den arbetskraftsservice som omfattas av kommunens organiseringsansvar. Om en kommuns arbetskraft är mindre än 20 000 personer ska kommunen i syfte att ordna servicen bilda ett samarbetsområde (sysselsättningsområde) tillsammans med en eller flera andra kommuner så att arbetskraften i de kommuner som ingår i sysselsättningsområdet uppgår till minst 20 000 personer totalt. Sysselsättningsområdet ska utgöra ett geografiskt sammanhängande och i arbetsmarknads- och pendlingshänseende funktionellt område.

Våren 2023 har kommunerna gjort utredningar och fört diskussioner om eventuella lösningar för att bilda ett sysselsättningsområde. På senvåren gick Kyrkslätt, Vichtis och Sjundeå inför en gemensam lösning för att bilda ett sysselsättningsområde och upprättade ett intentionsavtal om samarbete mellan kommunerna i enlighet med AN-reformen. I modellen skulle Kyrkslätts kommun fungera som ansvarskommun. Styrkan hos sysselsättningsområdet under beredning anses vara att kommunerna har enhetliga mål och möjligheten att hitta en bra modell för arbetsfördelningen mellan kommunerna. Kund- och servicestrukturen i kommunerna är liknande. Överföringen av organiseringsansvaret och AN-personalen till området skulle förbättra tillgången på service jämfört med nuläget. Modellen stöder stärkandet av kommunernas livskraft.

Kommunernas mål i reformen av arbetskraftsservicen är

  • Att utveckla fungerande närservice i kommunerna i området. Utmaningen för närvarande är att AN-tjänsterna i området inte finns tillgängliga i form av personliga tjänster på önskvärt sätt.
  • Av reformen vill man ha den bästa nyttan med tanke på kommunernas livskraft.  Möjligheten att koppla sysselsättningen till det mer omfattande livskraftsperspektivet utnyttjas
  • Man utvecklar nya sätt och verksamhetsmodeller att stöda sysselsättning och livskraft, och därigenom kan man betjäna företag i området på bästa möjliga sätt.
  • Man utvecklar nya former av samarbetsmöjligheter med de olika läroanstalterna i området
  • Man eftersträvar ett omfattande och intensivt kompanjonskap kommunerna emellan, och detta kunde fungera på lite olika nivåer mellan och i riktning mot de olika kommunerna.

Kommunerna ska komma överens om bildandet av sysselsättningsområden och meddela dessa till arbets- och näringsministeriet före utgången av oktober 2023. De kommuner som bildar ett sysselsättningsområde ska lämna in ett avtal om samarbete samt en plan för ordnande av arbetskraftsservice till arbets- och näringsministeriet. I planen ska man beskriva modellerna för ordnande och produktion av service, tillgängliga ekonomiska resurser och personalresurser, placering av arbetskraftsmyndighetens kundbetjäningsställen, samarbetspartner och samarbetsformer samt främjande av arbetskraftsinvandring, matchning av arbetskraft och arbetstillfällen och arbetskraftens rörlighet samt beredskap för strukturförändringar. Statsrådet bekräftar de blivande sysselsättningsområdena i februari 2024.

Beredningen av sysselsättningsområdet startade sommaren 2023. Kyrkslätts, Vichtis och Sjundeå kommunfullmäktige ska i slutet av oktober 2023 besluta om kommunernas samarbetsavtal och planen för ordnande av arbetskraftsservice i anslutning till sysselsättningsområdet. Sedan kommer beredningsarbetet att fortsätta och preciseras. Beredningen görs i samarbete med aktörerna i området, så som läroanstalter, arbetsgivare och föreningar.

Mer information om beredningen av sysselsättningsområdet i Kyrkslätt, Vichtis och Sjundeå ges av:

servicechef Tony Sandström, fornamn.efternamn(a)kirkkonummi.fi

Mer information om AN2025-reformen:

Kyrkslätt, Vichtis och Sjundeå sysselsättningsområde -broschyr

Kyrkslätt, Vichtis och Sjundeå samarbetsavtal (på finska)

Työllisyysalueen suunnitelma työvoimapalveluiden järjestämiseksi (på finska)

https://kyrkslatt.fi/kyrkslatt-vichtis-och-sjundea-ordnar-arbetskraftsservicen-i-omradet-tillsammans-fran-och-med-borjan-av-ar-2025/

https://tem.fi/sv/reformen-av-arbets-och-naringstjansterna-2024

https://www.kommunforbundet.fi/livskraft-och-ekonomi/sysselsattning/an-2024