Välj en sida
kirkkonummi

Välfärdsberättelse och -plan

Innehållet på sidan kompletteras. 

På denna sida hittar du information om Kyrkslätts omfattande välfärdsberättelse och välfärdsplan. På denna sida finns också välfärdsplanen för barn, unga och familjer samt välfärdsplanen för äldre. 

Välfärdsberättelse och välfärdsplan 

Den omfattande välfärdsberättelsen och -planen görs upp en gång per fullmäktigeperiod. I den ingår omfattande information om situationen gällande kommuninvånarnas välfärd och hälsa. Planen inkluderar fokusområden, mål, åtgärder och utvärderingsindikatorer för främjande av välfärd. Den omfattande välfärdsberättelsen och -planen uppdateras och dess förverkligande utvärderas årligen. I samband med detta kan också målen och åtgärderna preciseras. Välfärdsplanen förverkligar kommunstrategin. 

Kyrkslätts omfattande välfärdsberättelse och -plan har godkänts i fullmäktige 20.6.2022. 

Välfärdsplan för barn, unga och familjer 

Välfärdsplanen för barn, unga och familjer utarbetas för tillfället och föreläggs för beslutsfattande under hösten 2024. 

Välfärdsplan för äldre 

Utarbetandet av välfärdsplanen för äldre inleds våren 2024 och den beräknas vara färdig i december 2024.