Välj en sida
kirkkonummi

Läroplan och timfördelning

Den grundläggande utbildningen och utbildningen på andra stadiet (gymnasieutbildningen och den grundläggande yrkesutbildningen) genomförs i Finland med hjälp av läroplanssystemet. De läroplaner som kommunerna och skolorna utarbetar regleras och styrs av nationella läroplansgrunder.Läroplanen för den grundläggande utbildningen bestämmer om bl.a.

  • värdegrunden och verksamhetsidén
  • undervisningens mål och centrala innehåll i de olika läroämnena
  • språkprogrammet
  • timfördelningen för läroämnen (den tid som används för undervisning av de olika läroämnena) och lärokurser (omfattningen på läroämnena)
  • elevbedömningen
  • elevhandledningen
  • elevvården
  • samarbetet mellan hem och skola
     

För alla gemensamma ämnen i den grundläggande utbildningen

I den grundläggande utbildningens lärokurs ingår som för alla elever gemensamma ämnen modersmål och litteratur, det andra inhemska språket, främmande språk, omgivningslära, hälsokunskap, religion eller livsåskådningskunskap, historia, samhällslära, matematik, fysik, kemi, biologi, geografi, gymnastik, musik, bildkonst, slöjd och huslig ekonomi.

Frivilliga ämnen i den grundläggande utbildningen

De frivilliga ämnena är i enlighet med sitt namn frivilliga för eleven. Som frivilligt språk (A2) erbjuds i Kyrkslätt engelska. Undervisningen i det frivilliga språket börjar i årskurs tre.

Valfria ämnen i den grundläggande utbildningen

De valfria ämnena är ämnen, av vilka eleven skall välja några. Syftet med de valfria ämnena i den grundläggande utbildningen är att enligt elevens val fördjupa och bredda kunskaperna och färdigheterna i gemensamma ämnen, speciellt i konst- och färdighetsämnen, inklusive huslig ekonomi, samt inom temaområden om eleven så önskar. De valfria ämnenas uppgift är också att ge eleven en möjlighet att fördjupa sina intressen och hitta nya intressemål.

I Kyrkslätt studeras valfria ämnen i årskurs 8 (3 årsveckotimmar) och i årskurs 9 (2 årsveckotimmar). Eleven väljer av bland annat följande valfria ämnen: franska (B2-språk), tyska (B2-språk), spanska (B2-språk), musik, bildkonst, slöjd (teknisk och/ eller textilslöjd), gymnastik och huslig ekonomi.