Välj en sida
kirkkonummi

Samhällstekniska nämnden

För perioden 2021-2025

Samhällstekniska nämnden ska leda och utveckla sitt verksamhetsområde och svara för att tjänsterna organiseras på ett ändamålsenligt sätt. Nämnden följer och utvärderar tjänsternas effektivitet och ger invånarna och användarna möjlighet att delta i planeringen och utvecklingen av tjänsterna. Samhällstekniska nämnden uppgift är att svara för produktion av planläggnings- och trafiksystemtjänster, tomt- och geoinformationstjänster, sektorns gemensamma förvaltningstjänster samt för kommunaltekniska investerings- och underhållstjänster. Samhällstekniska nämnden svarar också för kommunens allmänna områden, jord- och skogslägenheter och brand- och räddningsväsendet.

Ledamot Ersättare
Ordf Kim Åström Saml Leena Virkki Saml
Vice ordf Jenny Snellman SFP Michaela Lindholm SFP
Pekka Jäppinen SDP Tarja Glans SDP
Antti Salonen Pro Kyrkslätt Aku Leijala Pro Kyrkslätt
Sanni Jäppinen Gröna Tarja Ketola Gröna
Ronja Karkinen Gröna Henry Scheinin Gröna
Aleksander Polkko Kirnu ry Toni Lehtinen Sannf.
Teemu Kelkka C Reijo Munther C
Josephine Frimodig SFP Ann-Christine Sved SFP
Kim Liljequist SFP Peter Sundelin SFP
Saara Brax Saml Hannu Valtanen Saml

Kommunstyrelsens represetant 2023-2025 Anneli Granström, i reserv Matti Kaurila

Föredragande: direktör för samhällstekniska väsendet Anna-Kaisa Kauppinen
Sekreterare:  förvaltningssekreterare Suvi Wikström