Välj en sida
Framsidan / Kommunen / Kundservice / Kommunens servicekontor
kirkkonummi

Kommunens servicekontor

Servicekontoret ger råd i anslutning till kommunala ärenden i allmänhet och hänvisar kunderna vid behov till sakkunnigtjänster. På servicekontoret får du kommunens blanketter och broschyrer. Du kan också betala kommunens räkningar hos oss.
Vänligen notera att Välfärdsområdets avgifter kan inte längre betalas från och med 1.6.2024. På infotavlorna i aulan finns information om tidtabeller och aktuella händelser.

Ta kontakt med servicekontoret om du vill

  • köpa polletter till Linlo bom
  • köpa en nyckel till vinterbadplatsen i Djupström eller Veikkola
  • reservera en torgplats i centrum eller Veikkola
  • reservera mötesrum på kommunhusets första våning
  • reservera sommarkolonin Nedergård för eget bruk
  • reservera Navala lada för eget bruk
  • få en förpackning för att ta vattenprov (på finska) (hushållsvattenbrunnar på finska)
  • få resekortstjänster av HRT. HRT:s verksamhetsställe finns på kommunens servicekontor och följer kommunhusets öppettider.

Fiskelov löses ut på adressen kalakortti.com.

Kontaktuppgifter:

Vi betjänar på adressen Ervastvägen 2, Kyrkslätt, 1 vån.
tfn 09 2967 2220 eller 09 29671 eller per e-post palvelupiste@kirkkonummi.fi

Servicekontoret:
Ervastvägen 2
02400 Kyrkslätt (Karta)

palvelupiste@kirkkonummi.fi
tfn 09 2967 2220

Öppettiderna för servicekontoret är
måndag–torsdag kl. 8.30–12 och 13–16
fredag kl. 8.30–12 och 13–15

Kommunhusets normala öppettider är:

måndag – torsdag kl. 8.30 – 16
fredag kl. 8.30 – 15
dagarna före helg kl. 8.30 – 15.00

De kvällar då kommunfullmäktige sammanträder är kommunhusets dörrar öppna fr.o.m. kl. 17.30 och dörrarna låses då sammanträdet tar slut.

Växel: tfn 09 29671
mån – fre kl. 8.30 – 15.30