Välj en sida
kirkkonummi

Undervisningsutbud

I Kyrkslätts musikinstitut kan man studera musik på följande avdelningar

Musikundervisning för småbarn

Musikundervisning för småbarn omfattar

  • baby- och familjemusikgrupper (0−2-åringar)
  • musikgrupper (3−9-åringar) och daghemsgrupper

Musikundervisning för småbarn är målinriktad musikundervisning i grupp. Grupperna samlas en gång i veckan 45 minuter åt gången.

I baby- och familjemusikgrupperna deltar barnet i sällskap av en vuxen. Målet för musikundervisningen på småbarnsstadiet är att erbjuda barnet både musikaliska upplevelser och kunskaper och färdigheter som skapar grund för ett gott förhållande till musik och till ett senare musikintresse.

Instrumentövning 
I instrumentövning ges instrumentundervisning för nybörjade som individulee-, par- eller gruppundervisning. Instrumentövning är ett till fyraåriga kurser, vars syfte är att ge färdigheter att söka till instrumentundervisning på grundläggande studier i musikinstitutet. Platserna fylls i anmälningsordning, musikinstitutet bildar grupper av de anmälda.

Grundläggande studier
Undervisningen på grundnivå är i huvudsak avsedd för barn och ungdomar i skolåldern. 

Studenten på grundnivå

  • bekantar sig med huvudinstrumentets basteknik och repertoar
  • deltar i sammusicering (orkester, kammarmusik, gruppsång, ackompanjemang)
  • uppträder regelbundet 
  • studerar musikens grunder dvs. tonträffning, musikteori och allmän musikkunskap

Ett biämne kan beviljas för ett läsår i taget beroende av musikinstitutets resurser. Biämneslektionens längd är 30 minuter.

Fördjupade srudier
Fördjupade studier är fortsättning för undervisningen på grundläggande studier.

Läroämnena är i tillämpliga delar desamma som på grundnivån. Eleven får färdigheter i att utöva musik som självständig hobby och för eventuella yrkesstudier.Studiehelheterna franskrider i nivå efter varann och siktar mot slutarbete.

Eventuella biämnesstudier planeras så att de stöder elevens musikaliska utveckling. Sammusiceringens betydelse betonas då det gäller elevens utveckling till musiker.

  

Kyrkslätts musikinstituts läroplan

Musikinstitutets kansli

Besöksadress: Kyrkstallsvägen 1 A, vån. 2, 02400 Kyrkslätt
[karta]

Postadress: PB 20, 02401 Kyrkslätt

Telefon: 040 126 9312

E-post: opistot@kirkkonummi.fi

Kundtjänst per telefon ti och to kl 13-16: 040 126 9312

Kansliet är öppet enligt överenskommelse.