Välj en sida
kirkkonummi

Stallbacken

Situation: Lagakraftvunnen (11.8.2023)

Planändringen ligger i Kyrkslätts affärscentrum och omfattar tio kvarter. Området gränsar i norr till Överbyvägen, i väster till parken i Finnsbacka, i söder till Kyrkstallsvägen och i öster till kyrkans kvarter.

Planläggningsprogram: Förverklingskorg 2023-2024, projektkort


Lagakraftvunnen 11.8.2023, plankarta 3492

Godkännande av detaljplanen för Stallbacken

Kommunfullmäktige 19.06.2023 § 46                           planekarta 3492 med bestämmelser

Kommunstyrelsen 12.6.2023 § 189

Samhällstekniska nämnden 25.05.2023 § 61    

Förslagsskede:
Detaljplanen för Stallbacken (projekt 10108), framläggning av detaljplaneförslaget enligt MBL 65 § och MBF 27 § 13.2. – 17.3.2023

Planekarta 3478

Beskrivning

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilagor 4-11

Bilaga 12

Bemötanden

Kommunstyrelsen 23.01.2023 § 19

3D-modell

Man kan bekanta sig med handlingarna också vid kommunens servicepunkt samt i biblioteken i centrum, Masaby och Veikkola under framläggningstiden.

Ett invånarmöte hålls i Kyrkslättsalen i Kyrkslätts kommunhus, adress: Ervastvägen 2, ons 1.3.2023 kl. 17–18.30. Ingång till kommunhuset via sidodörren mot Kirkkonummen Ostari kl. 16.45–17.15.

Kommunmedlemmar och intressenter har rätt att lämna in anmärkning om planförslaget. Anmärkningarna ska lämnas in skriftligen till kommunstyrelsen i Kyrkslätt, på adressen Kyrkslätts kommun, registraturen, PB 20, 02401 Kyrkslätt, eller per e-post på adressen: kirjaamo@kirkkonummi.fi , innan framläggningstiden löper ut.

Samhällstekniska nämnden 19.01.2023 § 3


Samhällstekniska nämnden 16.06.2022 § 64

——————————————–

Delta i och påverka utvecklingen av Kyrktorget i Kyrkslätts centrum. Enkäten är öppen till 28.2.2021. Respons kan också sändas per e-post till Simon Store förnamn.efternamn@kirkkonummi.fi
https://www.kyrkslatt.fi/delta-i-och-paverka-utvecklingen-av-kyrktorget-i-kyrkslatts-centrum

——————————————–

Beredningsskede:

Beredningsmaterialet framlagt 25.11.2019 – 10.1.2020

Karta

Detaljplanebeskrivning

Bilagor s. 1 – 13

Bilagor s. 14 – 18

Bilagor s. 19 – 26

Samhällstekniska nämnden 24.10.2019 (§ 39)


Inledningsskede:

Detaljplanen för Stallbacken, idéplaner för kvarter 110. Kommunaltekniska nämnden 24.1.2019 (§ 11)

Kyrktorgets parkeringsanläggning. Kommunaltekniska nämnden 24.1.2019 (§ 10)

Planeringssituationen för Kyrkslätts affärscentrum, Kommunutvecklingssektionen 18.12.2018 (§ 102)

Programmet för deltagande och bedömning (PDB) för projektet har behandlats i kommunaltekniska nämnden 14.12.2017 (§ 76)


Planläggarens kontaktinformation:

Simon Store

fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

tfn. 044 760 2282