Välj en sida
kirkkonummi

Sigurdskårens minnesstaty

Minnesmärket över Sigurdskåren invid Kyrkslätts kyrka är skapat av skulptören Viktor Jansson. En liten bronsstaty föreställande en knäböjande yngling med svärd. Skulpturen avtäcktes i slutet av 1920-talet, då det gått 10 år sedan striderna.

Skulpturen låg ursprungligen utanför kyrkogården och piedestalen var ursprungligen en ljus staty. Skulpturen evakuerades 1944 och placerades efter Porkalaområdets återbördande på en annan plats invid kyrkväggen, på en ny piedestal.

Skulptören Viktor Jansson, Tove Janssons far, gjorde ett flertal offentliga skulpturer i början av 1900-talet.

Sankt Mikaels kyrka
Stallbacken 1, 02400 Kyrkslätt
050 376 1481 (kyrkans vaktmästare)