Välj en sida
kirkkonummi

Bildnings- och fritidsnämnden

Nämnden ska svara för ärenden som gäller båda språkgrupperna inom småbarnspedagogik och undervisning och om vilka föreskrivs i lagstiftningen och om vars befogenheter inte har beslutats i förvaltningsstadgan eller andra beslut.

Utöver detta ska nämnden svara för kulturverksamhet och kommunens museiverksamhet, ordnande av biblioteksverksamhet, ordnande av fritt bildningsarbete vid medborgarinstitutet, grundläggande konstundervisning vid musikläroanstalten och bildkonstskolan, idrottsväsendet, ungdomsväsendet, handhavande av uppgifter enligt lagen om organisering av det förebyggande rusmedelsarbetet till den del som gäller bildnings- och fritidstjänster, om vilka föreskrivs i lagstiftningen.

Ledamot Ersättare
Ordf Kari Virtanen Saml Liviu Petrila Saml
Vice Ordf Krista Petäjäjärvi ProK Anna Presnukhina Saml
Tero Suominen SDP Stig-Johan Nyberg SDP
Birkitta Salonen ProK Tintti Rossi ProK
Maarit Orko Gröna Kari Saari Gröna
Heidi Castrén Saml Mikael Ljungberg Saml
Liisa Kosonen Saml Sanna Andersén Saml
Mikko Elfving Kirnu Ritva Närhi MTF
Martin Valtonen SFP Niklas Lindholm SFP
Patrik Lundell SFP Emil Strandell SFP
Maj Åberg-Hildén SFP Merja Tarkiainen SFP

Kommunstyrelsens representant 2021-2023 Antti Kilappa, i reserv Ari Harinen

Föredragande: bildningsdirektör Eeva-Kaisa Ikonen
Mötessekreterare: kanslisekreterare Johanna Wendelin