Välj en sida
kirkkonummi

Ge respons om samhällstekniska sektorn

Ge respons på eller fråga om Kyrkslätts kommuns tjänster.
Skriv inte känsliga uppgifter, såsom personbeteckningar, nummer på bankkonton, uppgifter om hälsa e.d. i responsen.

Välj det tema som responsen gäller. Hittar du inte ett lämpligt tema, välj Annan respons.