Välj en sida
kirkkonummi

Ragvalds, Trädgårdens Vänner

På Ragvalds museiområde ordnas verksamhet som anknyter till människans och miljöns växelverkan genom årtusendena.

Träffpunkt för evenemangen är Ragvalds gråa Drängstuga söder om Överbyvägen, men verksamheten sker delvis även utomhus.

Egna idéer

Föreningar och andra aktörer, som undersöker och sparar, bygger eller bara beundrar och begrundar natur och kultur, kan under året presentera sig i Trädgårdens Vänners verksamhet.

De som är intresserade av att ordna temakvällar och andra evenemang kan kontakta kulturkansliet, tfn 09-29671, kulttuuri@kirkkonummi.fi.

Ytterligare information om Trädgårdens Vänners verksamhet (Facebook)

Adress: Ragvalds, Överbyvägen 140, Kyrkslätt. Parkering bakom ladugården norr om Överbyvägen.