Välj en sida
kirkkonummi

Vanliga frågor

Kursen börjar snart och jag har inte fått någon faktura. Kan jag delta i kursen?
Du kan delta i kursen. Kurserna faktureras först efter kursens början.

Jag försökte annullera kursen på webben men lyckades inte. Varför?
Kursen kan annulleras ännu sju dagar före kursens början. Efter det kan kursen inte längre annulleras. Om annulleringstiden inte har överskridits men annullering ändå inte lyckas, skicka e-post till adressen opistot@kirkkonummi.fi. Man kan aldrig meddela om annullering per telefon. Om annullering kan inte heller meddelas till kursens lärare utan annullering ska göras på webben eller skickas skriftligen till medborgarinstitutets kansli.

Jag har ett förslag om en ny kurs. Hur skulle den bli en del av studieprogrammet?
Om du är lärare och erbjuder en ny kurs, fyll i en blankett här.
Om du är student och har fått en bra idé om en kurs, fyll i en blankett här.

Kan jag först besöka kursen för att pröva och efter det besluta om jag vill fortsätta med kursen?
Tyvärr har medborgarinstitutets kurser inte kostnadsfria provgånger.

Jag kan inte besluta på basis av kursbeskrivningarna vilken kurs vore lämplig för mig. Var får jag ytterligare information?
Om nivåbeskrivningarna av kurser i språk, motion och IT inte heller hjälper dig att välja, ger medborgarinstitutets lärare studierådgivning vid behov. Läs mer på sidan Tilläggsinformation om kurser och anmälan

Jag blev på reservplats i kursanmälningen och nu vill jag inte ens delta i kursen. Hur ska jag göra?
Du behöver inte nödvändigtvis göra någonting. Om en kursplats blir ledig för dig, kontaktar vi dig och frågar om du vill ta emot platsen. Du kan annullera din plats i det skedet. Du kan förstås också annullera din reservplats genom att skicka e-post till adressen opistot@kirkkonummi.fi

Ska jag meddela till kursens lärare om jag inte kan delta i timmen?
Om läraren har begärt det separat, meddela. Annars behöver frånvaro inte anmälas.

Jag kan inte delta i kursens första timme. Kommer jag att förlora min kursplats?
Du kommer inte att förlora din plats. Anmälan är bindande efter annulleringstidens slut, så platsen är din fast du inte skulle kunna delta i den första timmen.

Jag kan börja kursen ett par veckor efter kursstart. Kan jag få nedsatt avgift för detta?
Medborgarinstitutets kursavgifter gäller alltid hela kursen fast deltagaren börjar senare. Enbart i fråga om kurser som går hela läsåret kan deltagaren få nedsatt avgift om hen börjar efter att hälften av kursgångerna har hållits. 

Jag behöver ett intyg över en kurs jag gått på. Hur ska jag få intyget?
Ta kontakt med medborgarinstitutets kansli: opistot@kirkkonummi.fi

Jag kan inte delta i min jumpagrupp denna vecka. Kan jag i stället delta i en timme av någon annan kurs?
Du kan delta endast i de kursers timmar till vilka du separat anmält dig. Frånvaro kan därmed inte ersättas genom att delta i andra timmar.

Kan motionskurser betalas med motionssedlar eller SporttiPassi?
Dans-, motions-, musik-, bildkonst-, hantverk-, litteratur- och teaterkurser vid Kyrkslätts medborgarinstitut kan i samband med den elektroniska anmälan betalas med Smartum saldo eller ePassi. I efterhand är det inte möjligt att betala kursen med dem. Du kan således inte heller använda Smartum eller ePassi när du anmäler dig per telefon. Läs anvisningarna om betalning med motions- eller kultursedel här.

Var kan jag kolla när kursen samlas?
Man kan kolla det via anmälningssystemet www.opistopalvelut.fi/kirkkonummi. Sök din egen kurs med kursens namn eller nummer och välj ”Näytä kalenteri”.

Var kan jag kolla var kursen samlas?
Kursens plats kan kollas via anmälningssystemet, www.opistopalvelut.fi/kirkkonummi. Sök din egen kurs med kursens namn eller nummer. Kursens plats framgår av kursens uppgifter. Om du behöver en karta för att hitta platsen, se kartlänkarna på sidan Undervisningsplatser.

Min finansiella situation ändrades överraskande och jag kan inte betala fakturan på förfallodagen. Vad ska jag göra?
Man kan diskutera flyttning av förfallodagen. Ta kontakt med medborgarinstitutets kansli: opistot@kirkkonummi.fi

Jag anmälde mig till en kurs i vilken jag ändå inte deltog. Ska jag betala den faktura jag fått?
Kursanmälningarna är bindande efter annulleringstiden. Därmed ska man också betala fakturan.

Jag anmälde mig till en kurs via webben och fick två bekräftelsemeddelanden till min e-post. Har jag reserverat två platser i misstag?
En sannolik orsak är att du har fyllt i både deltagarens och betalarens uppgifter. Kolla om de anmälningsnummer som du fått i bekräftelsemeddelanden är de samma. Om de är de samma, har du endast en plats. Om de inte är de samma, har du två platser. Du kan annullera den andra platsen på webben. Om du ändå är osäker på ärendet, skicka e-post till medborgarinstitutets kansli: opistot@kirkkonummi.fi

Kan kursens faktura skickas till min arbetsgivare?
Ja, det är möjligt om din arbetsgivare har gett sitt samtycke till det. Fyll i din arbetsgivares faktureringsadress i betalarens uppgifter.

Jag började en kurs men blev sjuk efter ett par gånger och kan inte längre fortsätta med kursen. Ska jag betala hela kursavgiften?
Om över hälften av kursens timmar blir oanvända, kan du enligt bildningsnämndens beslut (28.4.2010 § 30) få kalkylerad gottgörelse (€/undervisningstimme) för de timmar som enligt läsordningen blivit oanvända. Skicka anhållan om annullering av avgift OCH intyg av läkare eller hälsovårdare till medborgarinstitutets kansli (Kyrkstallsvägen 1 A, 2 vån., 02400 Kyrkslätt) utan dröjsmål. Av intyget ska framgå varför du inte kan delta i kursen. I samband med annulleringen av avgiften uppbärs alltid en expeditionsavgift på 10 euro.

Medborgarinstitutets kansli

Besöksadress: Kyrkstallsvägen 1 A, vån. 2, 02400 Kyrkslätt
[karta]

Postadress: PB 20, 02401 Kyrkslätt

Telefon: 040 126 9312

E-post: opistot@kirkkonummi.fi

Kundtjänst per telefon ti och to kl 13-16: 040 126 9312

Kansliet är öppet enligt överenskommelse.