Välj en sida
kirkkonummi

Lekplatser, grönområden, friluftsområden

  • Lekplatsers, grönområdens, hundparkers, mattvättningsställens och friluftområdenas skick.
  • Respons på gårdsområdena vid kommunens fastigheter.
  • Observationer och idéer som gäller jord- och skogslägenheter i kommunens ägo.
  • Nedskräpning.

Respons på statliga skyddsområden kan man skicka till Forststyrelsen.

Du kan också bifoga ett foto till responsen.