Välj en sida
kirkkonummi

Sankt Mikaels kyrka

Situation: Lagakraftvunnen (19.8.2021)

Detaljplanen för Sankt Mikaels kyrka var ursprungligen en del av detaljplanen för idrottsparken i centrum, men den ursprungliga detaljplanen delades i två olika projekt för att främja det gemensamma campuset.

Detaljplanen för Sankt Mikaels kyrka ligger i Kyrkslätts affärscentrum och omfattar kyrkan med näromgivning, huvudbiblioteket Fyyri och det gemensamma campuset samt prästgårdens gårdsområde med näromgivning norr om Överbyvägen. Syftet med ändringen av detaljplanerna är att möjliggöra byggandet av det gemensamma campuset och främja anläggningen av omfattande trafik- och parkeringsarrangemang i affärscentrum. Kvarteret för det gemensamma campuset är obebyggt.


Godkännande av planen:

Godkännande av detaljplanen enligt MBL 52 §

Kommunfullmäktige 31.5.2021 § 38 protokoll

Kommunstyrelsen 10.5.2021 § 173

Samhällstekniska nämnden 7.4.2021 § 49

Lagakraftvunnen 19.8.2021 ritningsnummer 3447


Planläggarens kontaktinformation:

Tero Luomajärvi

fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

tfn. 040 846 5657