Välj en sida

Sankt Mikaels kyrka

Situation: Lagakraftvunnen (19.8.2021)

Sankt Mikaels kyrka, illustration

Detaljplanen för Sankt Mikaels kyrka ligger i Kyrkslätts affärscentrum och omfattar kyrkan med näromgivning, huvudbiblioteket Fyyri och det gemensamma campuset samt prästgårdens gårdsområde med näromgivning norr om Överbyvägen.

Planeringsområdet omfattar kvarteren 109, 121 och 122 i detaljplanerna som ska ändras samt Prostparken som anknyter till dem, dessutom omfattar det delar av både gång- och cykelförbindelsen på Överbyvägen och Prästgårdsbacken liksom även kvarter 179 inklusive rekreationsområdet som gränsar till det.

Planprojektet har fått namnet detaljplanen för Sankt Mikaels kyrka. Syftet med ändringen av detaljplanerna är att möjliggöra byggandet av det gemensamma campuset och främja anläggningen av omfattande trafik- och parkeringsarrangemang i affärscentrum. Kvarteret för det gemensamma campuset är obebyggt.

Planeringsområdet omfattar ca 10,1 hektar.

Detaljplanen för Sankt Mikaels kyrka var ursprungligen en del av detaljplanen för idrottsparken i centrum, men den ursprungliga detaljplanen delades i två olika projekt för att främja det gemensamma campuset.

Lagakraftvunnen 19.8.2021 ritningsnummer 3447

Godkännande av detaljplanen enligt MBL 52 §

Kommunfullmäktige 31.5.2021 § 38 protokoll

Kommunstyrelsen 10.5.2021 § 173

Samhällstekniska nämnden 7.4.2021 § 49

Planläggarens kontaktinformation:

Tero Luomajärvi

fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

tfn. 040 846 5657