Välj en sida
kirkkonummi

Kommunstyrelsens verksamhetsbidrag till föreningar

Ansökningstiden för bidragen går ut sista vardagen i mars månad kl. 15.00.
År 2023 är det den 31.3 kl. 15.00.

Av kommunstyrelsens bidraganslag beviljas bidrag i första hand till by- och invånarföreningar och i andra hand till olika andra intresse- o.dyl. föreningar verksamma i Kyrkslätt, som inte får bidrag av något annat kommunalt organ. Information om ansökan ges på denna sida, i kommunens annonstidningar och på kommunens officiella anslagstavla.

Anvisning

Elektronisk ansökningsblankett

Ansökan ska göras på en blankett som fås på kommunens webbplats www.kyrkslatt.fi/verksamhetsbidrag. Alla ansökningsblanketter fås vid behov även på kommunens servicekontor (besöksadress Ervastvägen 2).

Bidragsansökningarna med bilagor ska sändas till adressen: Kyrkslätts kommun / Registraturen, PB 20, 02401 Kyrkslätt eller per e-post: kirkkonummen.kunta@kirkkonummi.fi. Försenade ansökningar beaktas inte.