Välj en sida
Framsidan / Småbarnspedagogik och utbildning / Undervisning och utbildning / Grundläggande utbildning / Skolorna / Finskspråkiga grundskolor / Kantvikin koulu
kirkkonummi

Kantvikin koulu

Finskspråkig grundskola, årskurserna 1-6. Centrum området

Kantvikin koulu i Kyrkslätt har som mål att fostra elever som har goda baskunskaper och –färdigheter samt en sund självkänsla. Vår skola uppmuntrar eleverna att ta initiativ, självständigt söka information samt förhålla sig positivt och ansvarsfullt till studierna och skolgemenskapen. Vi uppskattar den omgivande naturen och gott uppförande.

I Kantvikin koulu finns årskurserna 1-6 och för tillfället 311 elever. Det finns 16 klassundervisningsgrupper. I skolan ges omfattande specialundervisning. Specialundervisning ges också i skolans smågrupp för specialundervisning.

Toppapolku 2 02460 KANTVIK

040 733 0343
rektor Jouni Koponen
040 126 9875

Öppettid

Tisdag – Fredag
08:00 – 14:00