Välj en sida
kirkkonummi

Läs- och lovtider inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen

De vanligaste skolloven medför också ändringar i småbarnspedagogikens öppettider. Under höstlovet, jullovet, sportlovsveckan och under sommaren (juni, juli och augusti) är de kommunala daghemmen öppna så att grupper och/eller daghemmen som ligger nära varandra, slår ihop sin verksamhet. Om lovtiderna meddelas separat, och vårdnadshavarna får besvarar förfrågningar om vårdbehovet.  Förskoleundervisning och klubbverksamhet inom öppen småbarnsfostran ordnas inte under dessa tider. Familjedagvårdens verksamhet har skurits ner på grund av dagvårdarnas semestrar, och barnens vård ordnas då på reservvårdsplatsen. De privata serviceproducenterna informerar sina kundfamiljer om avvikelser i enhetens öppettider.

Daghemmen

I juni kan små enheter och barngrupper i daghemmen slås ihop (dvs. verksamheten reduceras för att motsvara behovet av vård).
I juli koncentreras verksamheten till ett daghem/serviceområde.
Verksamheten kan skäras ner i enlighet med vårdbehovet också under andra tidpunkter, om situationen så kräver.

Förskoleundervisning

Läs- och lovtider läsåret 2023–2024
Hösterminen to 10.8.2023 – fre 22.12.2023

Höstlov må 16.10.2023 – fre 22.10.2023​
Jullov to 22.12.2022 – sö 7.1.2023

Vårterminen må 8.1.2024 – fre 31.5.2024

Sportlov må 19.2.2024 – fre 25.2.2024

Invånarparker

I juli är en invånarpark öppen.