Välj en sida
kirkkonummi

Officiella utdrag ur register och kartor

Från geoinformationstjänster kan beställas bl.a. följande officiella utdrag ur handlingar:

  • fastighetsregisterutdrag (av utdraget framgår bl.a. arealen och vägrättigheterna på fastigheten)
  • lagfartsbevis (uppgifter om fastighetsägare)
  • gravationsbevis (eventuella låneinteckningar)
  • planutdrag

Beställning

Prislista

Du kan ladda ner numeriska kart- och flygfotomaterial på Kyrkslätts kartbutik.
OBS! Kartbutiken är tillfälligen stängd f.om. 1.12.2022. Ny kartbutiken öppnas på våren 2023.

Inofficiella kartutdrag kan printas ut från kommunens karttjänst     
Anvisning för att söka planer och planbestämmelser i karttjänsten.