Välj en sida
kirkkonummi

Regionala tjänster

Kollektivtrafik    

Samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT) svarar för kollektivtrafiken i Kyrkslätt.

Respons till HRT

Avfallshantering

Helsingforsregionens miljötjänster HRM svarar för avfallshanteringen i Kyrkslätt.

Respons till HRM via HRM:s egen blankett.