Välj en sida
kirkkonummi

Frånvarons förebyggande och ingripande 

Enligt lagen som trädde i kraft den 1 augusti 2023 och ändringarna i läroplanen ska alla skolor systematiskt följa elevernas frånvaro och ingripa enligt plan (Lag om grundläggande utbildning 26 §). Syftet med uppföljningen är att stödja elevernas lärande, utveckling och välbefinnande. I Kyrkslätt följs en gemensam modell för uppföljning av elevernas frånvaro inom Västra Nylands välfärdsområde. 

Förebyggande av skolfrånvaro och stöd för anknytning till skolan är centrala faktorer för att ingripa i frånvaro. Det är viktigt att ingripa i frånvaron tidigt och med låg tröskel. Ju regelbundnare och längre frånvaron blir, desto svårare blir det för eleven att återgå till regelbunden skolgång. 

Enligt modellen för frånvaroövervakning i Kyrkslätt ska man ingripa när en elevs frånvaro under en 12 veckors uppföljningsperiod överstiger 30 timmar i lågstadiet och 40 timmar i högstadiet. Följande kontaktpunkter kräver högre timantal, med över 50 frånvarotimmar i lågstadiet och över 70 frånvarotimmar i högstadiet. Övervakning av frånvaron och samarbete med vårdnadshavarna fortsätter planenligt även efter dessa tidsgränser. Även om orsaken till frånvaron är känd (t.ex. sjukdom) är det viktigt att undersöka om läraren eller vårdnadshavarna är oroade för elevens studier eller välbefinnande på grund av frånvaron. 

Mer information och material: