Välj en sida
kirkkonummi

Energisparkampanjen Snäppet svalare

Snäppet svalare är statsförvaltningens energisparkampanj. Målet med kampanjen är att uppmuntra alla hushåll, organisationer och samfund i Finland att göra direkta och snabba åtgärder för att spara energi. Kyrkslätts kommun har som kampanjens officiella partner förbundit sig till att effektivera energiförbrukningen i kommunens egna fastigheter och verksamheter.

På den här sidan har man samlat information om att spara energi och förbereda sig på elbrist.

Varför behöver vi spara energi?

Rysslands krigshandlingar i Ukraina har lett till kraftig stigning av energipriset och utmaningar i fråga om energitillgången. Utmaningarna i fråga om energitillgången gäller i första hand el, men också priserna på bränsle och uppvärmning har stigit. Det lönar sig att spara på all energi.

Motsvarande energikris skedde senast på 1970-talet. Energikrisen gäller hela Europa och var och en av finländarna måste förbereda sig på att det tidvis kan bli brist på el. Risken för elbrist ökar om det på vintern kommer långa köldperioder utan vind eller om det blir avbrott i den inhemska eller nordiska elproduktionen. Som värst kan elbrist leda till avbrott i eldistributionen, vilket kommunen inte kan påverka.

Hur sparar kommunen energi?

Kyrkslätts kommun har som partner till kampanjen Snäppet svalare förbundit sig till att kartlägga energisparobjekt i kommunens verksamhet.

Nämnden för lokaltjänster beslutade 2.11.2022 att i kommunens verksamhetslokaler genomförs följande åtgärder för att spara energi:

 • Temperaturen sänks i enlighet med bestämmelserna till ungefär 20 grader i verksamhetslokaler som upprätthålls av kommunen och där det tekniskt och med tanke på verksamheten är möjligt.
 • I övriga lokaler än vistelserum, så som lager, sänks temperaturen till minst 18 grader i de objekt där det är tekniskt möjligt.
  Inomhusbelysningen och gårdsbelysningen optimeras utgående från den respons som erhållits av användarna och kommuninvånarna.
 • Driftstiderna för ventilationen i fastigheterna optimeras med hänsyn till fastighetens användningsgrad och särdrag.
  I byggnader som står tomma och som kommunen ska sälja, justeras uppvärmningen och ventilationen till den miniminivå som byggnadens tekniska skick förutsätter. I tomma byggnader som man beslutat riva, är både uppvärmningen och ventilationen avstängda.
 • Vid behov kan man också vidta andra praktiska åtgärder för att spara energi utan separata beslut.

Kommunen främjar betydande energieffektivitetsprojekt. Kommunens personal anvisas att spara energi under arbetsdagen, till exempel i fråga om ett energieffektivt körsätt och användning av apparater.

Hur kan jag spara energi hemma?

Var och en kan minska risken för strömavbrott genom att minska sin användning av el och fästa uppmärksamhet vid förbrukningstidpunkten.

Också små gärningar för att spara energi har nu stor betydelse. Här är det lätt att börja:

Ett särskilt effektivt sätt är att flytta sin elförbrukning till timmar med låg efterfrågan och bromsa förbrukningen då efterfrågan är som störst (vardagar kl. 8-10,16-17 och kl. 19-20). Flytta din egen elförbrukning utanför de här timmarna.

På energimyndighetens webbplats finns information för den som överväger förnyande av elavtal eller byte av elförsäljare.

Hur förbereder jag mig på eventuell elbrist?

Gå igenom listan för strömavbrott på webbplatsen 72tuntia.fi som skapats i samarbete mellan myndigheterna och föreningarna. Finns det i ditt hem:

 • reservförråd för tre dagar
  • mat för hela familjen
  • några liter vatten på flaska
  • mat för husdjuren
 • nödvändig elektronik och belysning
  • ficklampa och batterier
  • ljus och tändstickor
  • batteridriven radio och batterier
  • laddad reservströmkälla med vilken du kan ladda mobiltelefonen
 • sjukvårds- och hygienprodukter
  • första hjälpen-väska
  • nödvändiga läkemedel och smärtstillande medicin
  • våtservetter
  • munskydd och handsprit
  • jodtabletter
 • hink med lock eller kanister för att hämta vatten
 • plastpåsar och toalettpapper
 • ved, om bostaden har öppen spis eller vedeldad ugn
 • en liten summa kontanter
 • utrustning för förstahandssläckning, t.ex. släckningsfilt
 • silvertejp?

Företag, är ni förberedda på strömavbrott?