Välj en sida
Framsidan / Arbete och företagande / Aktuellt / Upphandling
kirkkonummi

Upphandling

Kyrkslätts kommun upphandlar i hög grad olika varor, tjänster och byggnadsentreprenader utanför sin organisation med anknytning till servicen som erbjuds kommuninvånarna. Kommunens upphandlingar konkurrensutsatts med iakttagande av upphandlingslagen och kommunens egna upphandlingsanvisningar.


Anhängiga upphandlingar i Kyrkslätts kommun och inlämning av anbud

Du kan bekanta dig med Kyrkslätts kommuns anhängiga (publicerade) anbudsbegärande i tjänsten Tarjouspalvelu.fi  och i tjänsten Hankintailmoitukset.fi (HILMA). I tjänsten hittar du enklast Kyrkslätts kommuns upphandlingar genom att skriva ”Kyrkslätts kommun” i sökfältet.

Du kan lämna anbud i fråga om anbudsbegäranden som överskrider det nationella tröskelvärdet i tjänsten Tarjouspalvelu.fi. Inlämnande av anbud kräver registrering.


Information om offentliga upphandlingar

HILMA (Hankintailmoitukset.fi)

Ta del av anbudsbegäranden som överskrider det nationella tröskelvärdet och som publicerats av upphandlingsenheter (så som kommuner, staten, församlingen).


Finlex – Lagen om offentlig upphandling och koncession

Aktuell upphandlingslagstiftning.


Upphandling.fi

Anvisningar av rådgivningsenheten för offentlig upphandling, som hör till Kommunförbundet, för genomförande av offentliga upphandlingar.


Rättsregistercentalen – Upphandlingsförfarandeutdrag

Mer information om straffregisterutdrag för upphandlingsförfaranden (främst EU-upphandlingar) och beställning av dem.


Samarbetsforum för offentlig upphandling – Finansministeriet (vm.fi)

Finlands första gemensamma strategi för nationella offentliga upphandlingar.Hjälp med att lämna anbud

Huvudstadsregionens företagare ger dig hjälp med att lämna ett anbud, bland annat med hur du använder ESPD-blanketten och med eventuella problem.

Kontakt: Satu Grekin, upphandlingsrådgivare, tfn +358 50 5503488, satu.grekin@yrittajat.fi


Kontaktuppgifter till Kyrkslätts kommuns upphandlingsenhet

Om du vill veta mera om Kyrkslätts kommuns upphandlingar, skicka din fråga på adressen: hankinta@kirkkonummi.fi. Vi svarar dig så fort som möjligt.

Telefonväxelns nummer är 09 29671. Telefonväxeln betjänar kl. 8.30–15.30.