Välj en sida
kirkkonummi

Centrum, kvarter 108

Situation: Lagakraftvunnen 18.6.2020

Detaljplanens ändringskvarter 108 ligger i kärnan av Kyrkslätts affärscentrum, på en för stadsbilden central plats mellan Kyrkslättsvägen och Ervastvägen. Kvarterets markanvändning baserar sig på förslaget som vann tomtöverlåtningstävlingen som ordnades år 2002. Planen justeras i första hand i enlighet med bilplatsdimensioneringen, för invånarna i fastigheterna
i kvarteret har tagit ibruk endast ca hälften av bilplatserna som förutsätts i bilplatsdimensioneringen i detaljplanen som ska ändras.

Planläggningsprogram: Förverklingskorg 2019-2020, projektkort


Planen godkänns:

Godkännande av detaljplanen enligt MBL 52 §:

Kommunstyrelsen 2.3.2020 (§ 77)

– ritning nummer: 3397

Samhällstekniska nämnden 23.1.2020 (§ 4)

– ritning nummer: 3392 


Förslagsskede:

Varit framlagt 19.8. – 20.9.2019.

Plankarta 3365
Detaljplanebeskrivning
Bilagor

Detaljplanen för Centrum, kvarter 108 (projekt 10110), framläggning av detaljplaneförslaget enligt MBL 65 § och MBF 27 §

Kommunstyrelsen 24.6.2019 (§ 243)
Kommunaltekniska nämnden 13.6.2019 (§ 93)
Kommunaltekniska nämnden 28.2.2019 (§ 42)


Inledningsskede:

Programmet för deltagande och bedömning för projektet behandlades i kommunaltekniska nämnden 19.4.2018 (§ 48)


Planläggarens kontaktinformation:

Tero Luomajärvi

fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

tfn. 040 846 5657