Välj en sida
Framsidan / Kommunen / Information om Kyrkslätt / Information om ekonomin
kirkkonummi

Information om ekonomin

Skattesats år 2024 och 2023

  • Kyrkslätts kommuns inkomstskattesats var19,75 år 2023 och är 7,1 år 2024. I praktiken betalas skatt år 2024 enligt skattesatsen för år 2023, eftersom skillnaden på 12,64 procent går till välfärdsområdets finansiering.

Fastighetsskatt år 2024

  • allmän fastighetsskattesats 0,93 %
  • allmän fastighetsskattesats för markområden 1,30 %
  • byggnader som används för stadigvarande boende 0,41 %
  • andra bostadsbyggnader 1,40 %
  • obebyggd byggplats 5,43 %
  • fastighetsskattesats för allmännyttiga samfund 0,00 %

Bokslut

Kyrkslätt kommuns inköpsfakturor

Inköpsfakturor 2022 (på finska)
Inköpsfakturor 2021
 
(på finska)
Inköpsfakturor 2020
I alfabetisk ordningenligt verifikationsdatum
Inköpsfakturor 2019 (på finska)
Inköpsfakturor 2018 (på finska)
Inköpsfakturor 2017 (på finska)
Inköpsfakturor 2016 (på finska)

Upphandling

Kyrkslätts kommuns upphandlingar konkurrensutsätts av kommunens upphandlingsenhet. På upphandlingsenhetens sida hittar du aktuell information om kommunens upphandlingar, upphandlingskalendern samt annan viktig information om upphandlingar.

Verksamhetsbidrag

Varje sektor i kommunen kan inom ramen för anslagen bevilja bidrag till organisationer och föreningar inom sitt eget verksamhetsområde.

Ur kommunstyrelsens anslag ges bidrag i första hand till bya- och invånarföreningar i Kyrkslätt och i andra hand till föreningar som inte får bidrag av kommunens övriga organ.

Om ansökningstider och –förfarande informeras i början av ansökningstiden i kommunens annonstidningar och under ”Verksamhetsbidrag” på kommunens webbplats