Välj en sida

Skolkurator

Elevvårdens kuratorer erbjuder stöd t.ex. i situationer som gäller sociala relationer, skolgång och studier, känsloliv, fritid och olika kriser. Dessutom ger de vid behov skolans personal och elevens vårdnadshavare anonym konsultation och rådgivning. Elevvårdens kuratorer deltar i det gemensamma elevvårdsarbetet genom att främja skolgemenskapens välmående och samarbeta med vårdnadshavarna och andra samarbetsnätverk.

Skolans kuratorstjänster är lagstadgade, avgiftsfria och konfidentiella.

Kuratorernas områdesindelning

Clary Corander, tfn 050414 0735. Ansvarig kurator i de svenskspråkiga enheterna. Områdeskurator i alla svenskspråkiga byskolor, Hommas förskola och i Kyrkslätts gymnasium.

Jessica Hellman, tfn 040 729 0523 Winellska skolan åk. 3 – 9.

Petra Nyman, tfn 050 4143510. Winellska skolan åk. 1 – 2. Daghemmen; Hommas, Prästgårdsbacken och Sjökulla. Förskolorna; Björnen, Sjökulla och Winellska.

E-post: fornamn.efternamn@luvn.fi