Välj en sida
kirkkonummi

Skolkurator

Elevvårdens kuratorer erbjuder stöd t.ex. i situationer som gäller sociala relationer, skolgång och studier, känsloliv, fritid och olika kriser. Dessutom ger de vid behov skolans personal och elevens vårdnadshavare anonym konsultation och rådgivning. Elevvårdens kuratorer deltar i det gemensamma elevvårdsarbetet genom att främja skolgemenskapens välmående och samarbeta med vårdnadshavarna och andra samarbetsnätverk.

Skolans kuratorstjänster är lagstadgade, avgiftsfria och konfidentiella.