Välj en sida
Framsidan / Småbarnspedagogik och utbildning / Undervisning och utbildning / Grundläggande utbildning / Att börja skolan / Anmälan till skolan
kirkkonummi

Anmälan till skolan

Anmälan till årskurs 1 öppen den 8.1 – 21.1.2024

Anmälan till årskurs 1 läsåret 2024 – 2025 börjar 8.1.2024. Till skolan anmäls barn födda 2017. Fullgörandet av läroplikten inom den nioåriga grundläggande utbildningen inleds i början av höstterminen det kalenderår då barnet fyller sju år.

Vårdnadshavarna anmäler sitt barn till skolan via Wilma

Vårdnadshavaren anmäler sitt barn till närskolan. Man söker till en annan skola än närskolan genom att i samband med anmälan anteckna den önskade skolan i blanketten. Läs mer om närskola och anvisande av närskola.

OBS! När anmäler ditt barn till första klassen, välj som skola Opetuspalvelut/Utbildningstjänster istället för daghem.

I samband med anmälan till skolan görs också eventuell ansökan om skolskjuts och anmälan om specialdiet

Om ditt barn är berättigat till skolskjuts, läs mer om skolskjuts.

Elevernas specialdieter beaktas vid behov. Anmälan om specialdiet ska göras årligen. Bekanta dig med principerna kring specialdiet.

Fortlöpande anmälan till skolan

Nyinflyttade till kommunen kan kontakta den administrativa sekreteraren om anvisande av närskolan eller läsa om närskolorna här. Nyinflyttade till Kyrkslätt ska fylla i anmälän till skolan -blanketten.

Ytterligare information:

Adminstrativ sekreterare Emmi Wentzien, tfn. 040 1269 299

fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

Skapa inloggningskoder till Wilma

Wilmas inloggningssida

www.kirkkonummi.fi/wilma – Wilma anvisningar

Närskola 

Ansökan och information om skolskjuts

Anmälan och principer om specialdiet

Eftermiddagsverksamhet