Välj en sida
Framsidan / Småbarnspedagogik och utbildning / Småbarnspedagogik och förskoleundervisning / Daghem och familjedagvård / Hommas förskola i Bobäck
kirkkonummi

Hommas förskola i Bobäck

Hommas daghems förskolenhet finns i Bobäck, i Bobäcks skolas utrymmen och erbjuder svenskspråkig förskoleundervisning och kompletterande småbarnspedagogik. 

I Hommas förskola vill vi erbjuda barnen en trygg, inspirerande och lekfull miljö att växa och utvecklas i. Vi tar hänsyn till varje barns egna förutsättningar, förmågor och utvecklingsnivå. 

Vår förskola finns i det naturnära Bobäck med alla de möjligheter naturen och omgivningen ger. Förskolan har ett aktivt samarbete med skolan som fungerar i samma byggnad. Barnen får på ett naturligt sätt bekanta sig med skolmiljön och skolans personal, vilket gör övergången till skolan och skolstarten tryggare. 

Vår verksamhet

Med vår verksamhet vill vi väcka barnets nyfikenhet och lust av att lära sig och ge barnen möjligheter att uppleva glädjen i att lyckas. Verksamheten styrs av Läroplanen för förskoleundervisningen i Kyrkslätt. Verksamheten planeras utgående från barnens egna tankar, intressen och behov på ett temainriktat arbetssätt. Detta möjliggör en mångsidig och meningsskapande undervisning. Ett av våra viktigaste mål är att stärka barnets självkänsla samt de sociala och emotionella färdigheterna.

Hommas daghems och förskolas gemensamma värderingar är:

  • Att ge barnen en trygg uppväxtmiljö
  • Att visa respekt för barnet och dess familj
  • Att se och höra varje barn alla dagar
  • Att stöda barnets växande och lärande
  • Att bygga upp en bra fostringsgemenskap

Vi i personalen vill att vår förskola skall vara en positiv och trygg plats dit såväl barn som vuxna gärna kommer varje morgon. I samarbete med föräldrarna arbetar vi för barnets bästa. Vi anser att en bra fostringsgemenskap skall bygga på lyssnande, ömsesidig respekt, dialog och förtroende.

På Hommas daghem och förskola har vi en aktiv föräldraförening som är en länk mellan daghemmet, förskolan och vårdnadshavarna. De jobbar för att skapa samhörighet mellan familjerna.  

Vi är också ett partnerdaghem med Helsingfors Universitet och Åbo Akademi, fakulteten för lärare inom småbarnspedagogik. Detta innebär att vi har studerande som gör sin praktik hos oss. Studeranden får praktisk övning på daghemmet och tillämpar den teori de lärt sig under sina studier. 

På Hommas daghem och förskola har vi en aktiv föräldraförening som är en länk mellan daghemmet, förskolan och vårdnadshavarna. De jobbar för att skapa samhörighet mellan familjerna.  
Vi är också ett partnerdaghem med Helsingfors Universitet och Åbo Akademi, fakulteten för lärare inom småbarnspedagogik. Detta innebär att vi har studerande som gör sin praktik hos oss. Studeranden får praktisk övning på daghemmet och tillämpar den teori de lärt sig under sina studier. 

Kontaktuppgift

Förskolan040 567 7067

Öppettider
Mån–fre kl 6.30-17.30 enligt reservationerna

Barnspecifika tidsreservationer av småbarnspedagogik görs via Päikky-systemet. Om barnets dagliga behov av småbarnspedagogik är mera omfattande än 6.30-17.30 ska ärendet diskuteras med daghemsföreståndaren.

Adress
Gränsnäsvägen 11
02440 Bobäck

Daghemsföreståndare:
Tina Stjernberg
tfn 040 839 0472

Vice föreståndare:
Hanna Lindberg
tfn 040 754 6724

Specialläraren inom småbarnspedagogik:
Sara Hannelius
040 5270 134

Förskoleundervisningens kurator:
Clary Corander
050 4140 735