Välj en sida
Framsidan / Småbarnspedagogik och utbildning / Småbarnspedagogik och förskoleundervisning / Daghem och familjedagvård / Koskentorin päiväkoti
kirkkonummi

Koskentorin päiväkoti

Vårt daghem 

Koskentorin päiväkoti ligger i Veikkola centrum nära Vuorenmäen koulu och Veikkola idrottspark. 

Daghemmets värden är gemenskap, sund självkänsla och trygghet. 

Vår verksamhet

Vårt mål är att det uppstår delat fostringsansvar, en fostringsgemenskap, redan från och med första mötet och att den präglas av förtroende, lyssnande, respekt och jämställdhet. En lyckad och icke-brådskande mjuklandning på daghemmet ger barnet en bra början på daghemslivet och skapar en stark grund för ett respektfullt och förtroendefullt samarbete med vårdnadshavarna. 

Vi stöder och utvecklar barnens gemenskap och lärande bland kamraterna i första hand med hjälp av lek och smågruppsverksamhet. Smågruppsverksamhet som metod för lärande stöder utvecklingen av en positiv jagbild, stark självkänsla, kritiskt tänkande, lärande och kompanjonskap. 

På daghemmet använder vi en digital portfolio; en portfolio på peda.net där barnets uppväxt och lärande lagras. Det är också ett utmärkt samarbets- och kommunikationsmedium mellan daghemmet och hemmet. 

I samband med Koskentorin päiväkoti fungerar också invånarparken Veikkosvinden och familjedagvårdens reservvårdsgrupp Pajunkissat. 

Gruppernas kontaktuppgifter

Vuorimännyt040 126 9435 
Lehtikuuset040 126 9436 
Kotipihlajat040 126 9437 
Tervalepät040 534 8753 
Pajunkissat050 534 0255

Öppettider:
Mån–fre kl 6.30-17.30 enligt reservationerna

Barnspecifika tidsreservationer av småbarnspedagogik görs via Päikky-systemet. Om barnets dagliga behov av småbarnspedagogik är mera omfattande än 6.30-17.30 ska ärendet diskuteras med daghemsföreståndaren.

Adress:
Pichtagränden 4
02880 Veikkola

E-post:
fornamn.efternamn@kyrkslatt.fi

Daghemsföreståndare:
Kirsi Kreutzman
040 126 9516

Viceföreståndare:
Anne Paananen
040 126 9508

Speciallärare inom småbarnspedagogiken:
Anne Toivio
040 126 9647

Kurator inom småbarnspedagogiken:
Annamaija Hautala
040 480 2907