Välj en sida
Framsidan / Småbarnspedagogik och utbildning / Småbarnspedagogik och förskoleundervisning / Ansökan, avgifter och uppsägning / Avgifter / Betalningsförbindelse
kirkkonummi

Betalningsförbindelse

Betalningsförbindelse kan ingås i olika övergångsskeden, då familjen håller på att flytta bort från Kyrkslätt eller flytta till Kyrkslätt. Betalningsförbindelse används bara i undantagsfall.

De som flyttar till Kyrkslätt

Då man flyttar till Kyrkslätt från en annan kommun, är ansökningstiden till småbarnspedagogiken fyra månader. Ansökan kan lämnas in redan innan man flyttar till Kyrkslätt. Barnet kan dock inte inleda småbarnspedagogiken innan det har blivit Kyrkslättsbo. Om du vill att barnet fortsätter inom småbarnspedagogiken i sin förra hemkommun kan du ansöka om betalningsförbindelse hos Kyrkslätts kommun. Betalningsförbindelsen är prövningsbaserad.

De som flyttar från Kyrkslätt

Ifall familjen flyttar till en annan kommun, förlorar den rätten till en plats inom småbarnspedagogiken som beviljas av Kyrkslätts kommun från och med flyttdatum. Kom ihåg att ansöka om ny plats inom småbarnspedagogiken eller förskoleundervisningen hos din nya kommun. Ansökan kan lämnas in redan innan ni flyttar till den nya kommunen.

Om du vill att barnet fortsätter inom småbarnspedagogiken i Kyrkslätt kan du ansöka om betalningsförbindelse hos din nya hemkommun. Om den nya hemkommunen beviljar betalningsförbindelse till Kyrkslätts kommun kan barnet fortsätta i sin nuvarande vårdplats. Betalningsförbindelsen är prövningsbaserad.

Ytterligare information:

Kundservicesekreterare
Tiina Vehmanen
040 126 9301

Ansökan om betalningsförbindelse för dagvård pdf