Välj en sida
Framsidan / Boende och miljö / Boende och byggande / Kyrkslätts Vatten / Självavläsning av vattenmätare
kirkkonummi

Självavläsning av vattenmätare

Välkommen för att meddela vattenmätarställningen via Kulutus-Web.

Logga in i tjänsten

För inloggning behöver du förbrukningsställets nummer och vattenmätarens nummer. Denna uppgift finns på räkning samt i meddelandekortet som skickats i februari.

Mätarställningen meddelas i hela kubikmetrar.

Mätarställningen meddelas från huvudvattenmätaren (verket beaktar inte värden från undervattenmätare). Om du är osäker om den mätare du avläst är huvudvattenmätaren, kontrollera att det vattenmätarnummer som anges på räkningen eller på meddelandekortet stämmer överens med numret på vattenmätaren.

När man meddelar mätarställningen via tjänsten Kulutus-Web behöver mätaravläsningskortet inte återlämnas till vattenförsörjningsverket.

Mätarställningen överförs via tjänsten till vattenförsörjningsverket med ett dygns fördröjning.

TJÄNSTEN KULUTUS-WEB
Via tjänsten kan du meddela vattenmätarställningen då det passar bäst för dig själv.
Du kan meddela mätarställningen in i systemet enligt faktureringsmånad i slutet av mars, juni, september och december. Så får du alltid en avläsningsfaktura. Via systemet kan du också ge respons till vattenförsörjningsverket. Om du inte meddelar vattenmätarställning i slutet av faktureringsperioden bör du meddela mätarställningen alltid varje vår senast den dag som anges på meddelandekortet för vattenmätarställning. Mätarställningen kan matas in i systemet enligt eget behov, till och med fler än en gång per år.

När du meddelar mätarställningen regelbundet kan du granska uppgifterna om föregående års vattenförbrukning och prognosen för kommande förbrukning. Genom att regelbundet meddela om och följa upp förbrukningen har man också nytta för att upptäcka dolda läckor i ett tidigt skede eller för att dela räkningen enligt lägenhet mellan undervattenmätare.

Verket vet inte om förändringarna i förbrukningen utan meddelande, vattenmätare avläses inte å verkets vägnar. Kunden har ansvar över uppföljningen av vattenförbrukningen, förändringar bör anmälas till verket. Alltid då förbrukningen har förändrats, till exempel då invånarantalet har förändrats, är det bra att meddela vattenmätarställningen. Så undviker du överraskande stora utjämningsfakturor eller att betala extra i förskott.

Du kan också meddela vattenmätarställningen:
– per e-post till adressen vesimittari@kirkkonummi.fi. Vänligen kom ihåg att uppge namn, adress, avläsningsdatum och vattenmätarställning (hela kubikmetrar).
– genom att posta meddelandekortet för vattenmätarställningen.

Vattenverket välkomnar alla kunder att använda tjänsten.

Frågor kan skickas till: vesimittari@kirkkonummi.fi