Välj en sida
kirkkonummi

Ungdomsfullmäktige

Vad är ungdomsfullmäktige?

I Kyrkslätts kommun finns ett ungdomsfullmäktige. Kyrkslätts ungdomsfullmäktige är partipolitiskt obundet, kommunalt påverkansorgan vars huvudsakliga uppgift är att lyfta fram ungdomarnas röst i det kommunala beslutsfattandet och representera ungdomar från Kyrkslätt i olika ställen. Ungdomsfullmäktige sammanträder varje månad, för fram ungdomarnas tankar för behandling av kommunala organ, deltar i olika arbetsgrupper och är med i att ordna olika evenemang för ungdomar. Ungdomsfullmäktiges verksamhetsperiod är två år.

Ytterligare information:

Ansvarsperson för ungdomsarbete Eija Rajavaara
fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi
tfn 040 8321906

Följ oss på

Instagram: @nuvakirkkonummi

Kyrkslätts ungdomsfullmäktige 2024-2025, 13 ledamöter

Jokirinteen koulu:

Mustafa Al-Ani

Valtteri Salmensuo

Pietari Salmensuo

Nissnikun koulu:

Selma Kari

Ukko Huuskonen

Iida Sukselainen

Veikkolan koulu:

Anton Berende

Nooa Pirneskoski

Papinmäen koulu

Naeb Andemariamabrham

Porkkalan lukio:

Waula Taimela

Winellska skolan

Valter Åström

Maya Aspegren

Inte i en skola i Kyrkslätt:

Huugo Pikkarainen

Kyrkslätts kommuns ungdomsfullmäktige är ett påverkansorgan som lyder under bildnings- och fritidsnämndens och vars syfte är att:

 • förbättra och utveckla ungdomarnas ställning i kommunen utan partipolitiska, religiösa och andra ideella bindningar
 • representera ungdomarna i kommunens beslutsfattande och föra fram ungdomarnas
 • tankar för behandling av kommunala organ
 • vara i kontakt med kommunens ungdomar och instanser som arbetar med ungdomar
 • främja samarbetet mellan ungdomarna och kommunen
 • bereda förslag och initiativ till kommunala organ och andra instanser samt följa behandling av initiativ
 • få ungdomarna att bli intresserade av samhälleliga och lokala ärenden
 • skapa aktiverande verksamhet och möjligheter att påverka frågor som berör unga
 • vara i kontakt med andra ungdomsfullmäktige i Finland
 • vara ett tvåspråkigt påverkansorgan för unga i kommunen
  på båda av kommunens officiella språk informera om frågor som gäller ungdomarna och vid behov och i mån av möjlighet ta ungdomar med främmande modersmål i beaktande.

Föredragninglistor och protokoll 25.5.2019 ->

Ytterligare information:

Ungdoms- och idrottschef
tfn 040 1269 625
e-post fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi