Välj en sida
kirkkonummi

Ankarverksamhet

Ankarverksamheten inriktas i ett tidigt skede på att främja ungdomars välbefinnande och förebygga brott. Ankarverksamheten genomförs i ett mångprofessionellt team av sakkunniga från polisen, socialväsendet och ungdomstjänsterna. Teamet träffar den unga och den ungas familj i ett så tidigt skede som möjligt, för att den unga ska kunna stödjas och vid behov hänvisas till rätt hjälp eller stöd.

Kontaktinformation

Eija Rajavaara, ansvarsperson för ungdomsarbete
tfn 040 832 1906

Ungdoms- och idrottstjänsternas kontaktuppgifter