Välj en sida
Framsidan / Boende och miljö / Markanvändning och trafik / Gator och vägar / Kommunaltekniska projekt / Invånarmöten
kirkkonummi

Invånarmöten

Invånarmötesmaterialet publiceras på denna webbplats, och invånarna har möjlighet att ge respons på planutkasten på den elektroniska frågeblanketten. Om planutkasten ordnas också invånarmöten beroende på objektets storlek. Om invånarmöte ordnas enbart elektroniskt på kommunens webbplats, finns planutkasten i pappersform till påseende på servicekontoret i Kyrkslätts kommunhus, adressen Ervastvägen 2.