Välj en sida
kirkkonummi

Rävkärret

Situation: Inledningsskede (19.11.2020)

Målet med Rävkärrets detaljplaneprojekt är att på Masaby delgeneralplaneområde möjliggöra ett nytt småhusdominerat bostadsområde som stöder sig på servicen i Masaby centrum och kommuncentrumet. Byggandet av bostadsområdet stärker utvecklingen av Masaby centrum och förtätar Masabys tätort. Planeringsområdet är 33 ha stort och det ligger söder om Smedsbyvägen, ca 2 km från Masaby centrum.

Detaljplaneprojektets mål är att möjliggöra ett ekologiskt och trivsamt bostadsområde, där Centralskogens närnatur och friluftsrutter erbjuder utmärkta möjligheter till rekreation. Med anledning av kommunens markägarförhållande utnyttjar man i projektet energilösningar som siktar på kolneutralitet och solenergi.

Planläggningsprogram: Korg för planer som ska genomföras 2021-2022, projektkort


Inledningsskede: Samhällstekniska nämnden beslutade godkänna programmet för deltagande och bedömining för Rävkärret 19.11.2020 § 125

Anhängiggörande 16.12.2020 kungörelse

Planläggarens kontaktinformation:

Simon Store

tfn. 044 760 2282

fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi