Välj en sida
kirkkonummi

Briggstranden

Situation: Förslagsskede (30.5.2016)

Området ligger vid Pickalaviken, vid Strömsbyvikens strand på båda sidor om Strömsbyvägen på cirka två kilometers avstånd från Kantviks centrum. Avståndet till kommuncentrum är lite mer än fem kilometer. På området finns en hamn som administreras av Helsingfors Hamn och en cementstation som fungerar i samband med den, några äldre bostadsbyggnader samt grön- och åkerområden. I området ingår också arbetsplatskvarteret som hör till detaljplanen för Strömsby industriområde, vars användaravsiktsbeteckning justeras att motsvara den nuvarande efterfrågan.

Planläggningsprogram: Förverklingskorg 2023-2024, projektkort


Förslagsskede:

På grund av de kommunaltekniska allmänna planer som uppgjordes efter framläggningen och ändringarna i markanvändning som de föranledde var det motiverat att utarbeta ett justerat planförslag. Efter att de allmänna planerna färdigställs utarbetas ett justerat planförslag.

Detaljplaneförslaget (ritn. nr 3258) framlagt 15.8 – 16.9.2016, kommunstyrelsen 30.5.2016 (§ 157)

Framläggning av planförslaget (ritn. nr 3253), samhällstekniska nämnden 19.5.2016 (§ 36)


Beredningsskede:

Planutkastet framlagt 14.4 – 17.5.2013

Framläggning av planutkastet, samhällstekniska nämnden 21.3.2013 (§ 23)


Inledningsskede:

Programmet för deltagande och bedömning för projektet godkändes i samhällstekniska nämnden 22.3.2012 (§ 23)


Utredningar:

Planläggarens kontaktinformation:

Simon Store

fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

tfn 044 760 2282