Välj en sida
kirkkonummi

Lagusparken

Situation: Detaljplanen vann laga kraft 23.3.2018 (genom att klicka på kartan ser du plankartan och -bestämmelserna)

Området är beläget i Veikkola tätort, på området mellan Åbovägen och Lamminjärvi där man har byggt flera kulturhistoriskt värdefulla byggnader som tidigare var i sanatoriets användning. Avsikten är att ändra sanatoriets byggnader till bostadsbruk och samtidigt komplettera det befintliga byggnadsbeståndet genom att anvisa nya bostadssmåhus på området. Det befintliga vårdhemmet Tammikartano bevaras. Sanatoriets alla värdebyggnader bevaras men deras användningsändamål ändras till boende. Nybyggnationen bör göras skickligt för att den bildar en naturlig helhet med det gamla byggnadsbeståndet. I detaljplanen som ändras reserveras ett rekreationsstråk till Lamminjärvis strand.


Planen godkänns :

Godkännande av Lagusparken, ändring av detaljplanen för Veikkola enligt ritning 3298, kommunfullmäktige 29.1.2018 (§ 3)

Kommunstyrelsen 14.8.2017 (§ 66)

Samhällstekniska nämnden 31.5.2017 (§ 45)
Samhällstekniska nämnden 11.5.2017 (§ 37)


Förslagsskede:

Framläggning av förslaget till ändring av detaljplanen (ritn. nr 3280), kommunstyrelsen 12.12.2016 (§ 418)
Ändringsförslaget framlagt 9.1 – 10.2.2017

Framläggning av förslaget till ändring av detaljplanen (ritn. nr 3276), samhällstekniska nämnden 17.11.2016 (§ 86)


Beredningsskede:

Framläggning av utkastet till ändring av detaljplanen, samhällstekniska nämnden 23.4.2015 (§ 25)
Ändringsutkastet framlagt 18.5 – 18.6.2015


Inledningsskede:

Programmet för deltagande och bedömning (PDB) för projektet godkändes i samhällstekniska nämnden 22.8.2013 (§ 59).


Utredningar: