Välj en sida
kirkkonummi

Språkprogram i Kyrkslätt

Språkprogram för elever i den svenskspråkiga grundläggande utbildningen i Kyrkslätt

Modersmål och litteratur

A1-språket:

finska (lång lärokurs/
modersmålsinriktad lärokurs)

A2-språket: engelska B2-språket: franska, tyska, spanska (valfritt språk)
Årskurs 1 7 veckotimmar 1 veckotimme
Årskurs 2 7 veckotimmar 2 veckotimmar
Årskurs 3 6 veckotimmar 3 veckotimmar 1 veckotimme
Årskurs 4 6 veckotimmar 2 veckotimmar 2 veckotimmar
Årskurs 5 6 veckotimmar 2 veckotimmar 2 veckotimmar
Årskurs 6 5 veckotimmar 2 veckotimmar 2 veckotimmar
Årskurs 7 3 veckotimmar 2 veckotimmar 2 veckotimmar 2 veckotimmar
Årskurs 8 4 veckotimmar 3 veckotimmar 2 veckotimmar 2 veckotimmar
Årskurs 9 3 veckotimmar 3 veckotimmar 2 veckotimmar 2 veckotimmar

A1-språk: finska från och med årskurs 1 i samtliga skolor.

A2-språk: engelska från och med årskurs 3 i samtliga skolor.

B2-språk: franska och/eller tyska och/eller spanska från och med årskurs 7. I Winellska skolan har eleverna möjlighet att studera B2-språk i klubbform från och med årskurs 5.