Välj en sida
kirkkonummi

Programmet Grön Flagg

Grön Flagg är ett välkänt internationellt miljömärke inom pedagogik. Dess kriterier styr till långsiktig utveckling av miljöfrågor samt övergripande och resultatinriktat arbete. De som deltar i programmet tilldelas ett Grön Flagg-certifikat och en grön flagga att hissa som tecken på att verksamheten kontinuerligt utvecklas åt mer hållbart håll. Flaggan som vajar på stången och ståtar på webbplatsen är en stark signal för miljöansvarig verksamhet. Mer information finns på adressen www.gronflagg.fi 

Alla de kommunala daghemmen i Kyrkslätt samt familjedagvården och invånarparkerna deltar i Grön Flagg-programmet, och de alla har beviljats Grön Flagg.


”Ihmiset tahtovat kaikenlaista, vieraita tavaroita vieraista maista.​
Pian ovat kaapit täynnä kamaa, elämä on kuin yhtä samaa.​
Iloon ei tarpeen tavaraa hankkia. Onneen ei tarvita edes pankkia.”​
– Uppo Nalle (Elina Karjalainen)​

Grön Flagg -logo

Bild: https://feesuomi.fi/vihrealippu/

Bekanta dig med artiklar om temat:

Kyrkslätts kommuns webbplats 21.5.2021: ”Femton aktörer inom småbarnspedagogiken i Kyrkslätt har beviljats Grön Flagg-certifikat”

Kirkkonummen sanomat 25.2.2021 (på finska) ”Sepänkannaksen päiväkoti och Laajakallion päiväkoti fick Grön Flagg-certifikatet – i småbarnspedagogiken gör man ett bra jobb inom miljöfostran och hållbar utveckling”

Kirkkonummen sanomat 6.12.2020: ”Förskolans miljöråd har beslutat av minska avfall.”